Terug naar Nieuws

In Winschoten al 8 jaar: GEEN ALLERHEILIGEN (ADRILLEN) ZONDER ALLERZIELEN.

Gepubliceerd op:
In Winschoten al 8 jaar: GEEN ALLERHEILIGEN (ADRILLEN) ZONDER ALLERZIELEN.

Winschoten en omstreken heeft massaal zijn overledenen herdacht tijdens een mistige sfeervolle Allerzielen herdenking op begraafplaats Acacialaan en het terrein van crematorium Oost-Groningen. De kermisgeluiden vanaf het centrum achter zich latend, lieten vele bezoekers (2000) de prachtige klanken van de handpan en van klankschalen op zich inwerken om in gedachten terug te gaan naar hun overledenen.
Kinderen stuurden hun wensen naar de hemel via bellen blazen en velen zonden een boodschap via de hemelse post naar hun geliefden.
Anderen zaten stil mijmerend rond het vuur of luisterenden naar het verhaal van Sterretje.
Ontroerd en dankbaar luisterden bezoekers naar het kleine koortje dat een Namenlied zong waarin de naam van hun geliefde werd genoemd.
Er was verdriet om het gemis maar er werden ook veel mooie verhalen aan elkaar verteld over hen die er niet meer zijn.
Daaruit blijkt des te meer dat “We moeten zeilen op de wind van vandaag.“ een lied geschreven door Frans Mulder en gebruikt als thema voor dit jaar. In een nis op de begraafplaats werden vele kaarsjes aangestoken en de overledenen met hun naam op een zeilbootje daarbij in het licht gezet.
Het was een avond van vertroosting, die zonder de vele sponsoren uit de regio en de vele vrijwilligers niet tot stand zou kunnen worden gebracht.
Op 6 november 2016 zal er wederom op zondagavond, de avond voor Adrillen, een Allerzielen herdenking plaats vinden in Winschoten.

Crematoria verzelfstandigen Vaillant Fonds

Crematoria verzelfstandigen Vaillant Fonds
Nieuwe website onderstreept positie bij recycling waardevolle metalen De Landelijke Vereniging van Crematoria (LVC) verzelfstandigt het Vaillant Fonds. Dat ziet toe op de recycling van waardevolle me…
 

Open dag 2022

Open dag 2022
 Kunnen wij u ook begroeten op onze open dag?
 
Privacyverklaring | Algemene voorwaarden