Huisregels

Om een goed gastheer te kunnen zijn is het wenselijk dat de uitvaartondernemer van het begin tot het einde van de plechtigheid aanwezig is.

VASTSTELLEN DAG EN TIJDSTIP VAN DE PLECHTIGHEID

De datum en het tijdstip van de crematieplechtigheid wordt in overleg met de opdrachtgever en het crematorium bepaald.
Voor het aanvragen van crematies kunt U ons 24 uur per dag bereiken.

AANVANGSTIJDEN PLECHTIGHEDEN

De aanvangstijden van de plechtigheden liggen van maandag t/m vrijdag in principe tussen 9.00 en 16.00 uur. Op zaterdag is dat tussen 9.00 en 12.30 uur.

Vanaf het overeengekomen tijdstip van de plechtigheid staat de aula en de condoleanceruimte samen 1 uur tot uw beschikking. In overleg met het crematorium kan uiteraard ook langer gebruik gemaakt worden van de aula en/of condoleanceruimte. Om teleurstellingen te voorkomen adviseren wij U een verlenging direct bij het vastleggen van de plechtigheid te reserveren.

TIJDEN

Tenzij anders is overeengekomen staan de aula en de condoléanceruimte, voor elke crematieplechtigheid, in totaal 1 uur ter beschikking. Dit uur wordt verdeeld in ½ uur gebruik van de aula en ½ uur gebruik van de condoléanceruimte. Indien deze tijden worden overschreden, wordt een extra tarief gehanteerd per half uur. Tijdsoverschrijding kan de uitvoering van de volgende dienst belemmeren.

Verlenging van aula en/of condoléancetijd dient bij het vastleggen van de plechtigheid te worden gereserveerd.

Het uitvoeren van rituele handelingen of het gebruik van reukoffers voor, tijdens of na de crematieplechtigheid, welke storend kunnen werken op de plechtigheden en/of op de installatie, worden alleen toegestaan indien het de laatste dienst van de dag is én na overleg met de manager van het crematorium.

Alle wijzigingen die betrekking hebben op de overeenkomst dienen tijdig te worden doorgegeven en schriftelijk (per fax 0597-413760 of mail info@crematoriumwinschoten.nl) bevestigd te worden.

KISTEN / CREMATIE 

Voor crematie dient gebruik gemaakt te worden van uitvaartkisten confrom de materialenlijst LVC (  klik hier voor de materialenlijst )

Respect en zorgvuldigheid zijn waarden die rondom een crematie van primair belang zijn. Juist daarom acht de LVC het van cruciaal belang dat de crematie van een overledene op een veilige manier plaatsvindt. Dat stelt eisen aan de uitvaartkist en de crematie-installatie. De afspraken hierover zijn vastgelegd in een kwaliteitsnorm, zodat iedereen weet welke uitvaartkisten en andere lijkomhulsels geschikt zijn voor crematie. Van uitvaartonderneming tot leverancier van kisten. 

Een metalen binnenkist moet zijn verwijderd alvorens het stoffelijk overschot aan het crematorium wordt aangeboden.

In of aan de kist mag geen glas zijn verwerkt.

De mogelijkheid bestaat een overledene zonder kist, op een plank met stevige opstaande rand van minimaal 30 centimeter te cremeren. Het stoffelijk overschot dient zich te bevinden in een omhulsel wat is afgestemd op verbranding.

Sierschroeven, handgrepen, zijstangen, edelmetalen en chirurgisch staal kunnen niet worden geretourneerd. Deze metalen worden landelijk ingezameld en gerecycled. De opbrengst komt ten goede van het Dr. C.J. Vaillantfonds.

Indien het gewenst wordt het aanwezig kruis op de kist te retourneren, gelieve dit tijdig en duidelijk kenbaar te maken.

Om beschadigingen aan de oven te voorkomen wordt metalen kistbeslag voorafgaand aan de technische crematie door ons verwijderd. Het kistbeslag mag derhalve niet aan de binnenzijde bevestigd zijn, mocht dit wel zijn dient u het kistbeslag zelf te verwijderen.

Bij een gewicht van meer dan 150 kilogram verzoeken wij u dit vooraf te melden aan het crematorium.

Een pacemaker (defibrillator), gipsomhulsels, kunststof ledematen, bril en sieraden dienen vóór aankomst in het crematorium te zijn verwijderd.

Indien de overledene in de afgelopen 2 jaar is behandeld middels jodium therapie I-125 of I-131 (radioactieve stoffen), dient dit vóór aankomst in het crematorium kenbaar te zijn gemaakt aan de manager.

De maximale afmetingen van een kist zijn (b x h x l) 100 x 75 x 220 cm inclusief handgrepen en deksel. Aangezien wij gebruik maken van een automatisch invoermachine dient de onderzijde van de kist of baarplank vlak te zijn.

Het is mogelijk de overledene te begeleiden naar de ovenruimte. Dit is alleen mogelijk na overleg met de manager, welke tevens het tijdstip van invoer bepaald.

MUZIEK 

Wensen t.a.v. muziek dienen tenminste 24 uur vóór aanvang van de plechtigheid bij het crematorium aanwezig te zijn. De muziek van de plechtigheid voor maandag dient vrijdag vóór 11.00 uur bij het crematorium aanwezig te zijn. Indien u eigen muziek wenst te gebruiken verzoeken wij u uitdrukkelijk de originele cd's aan te leveren.

Eigen gebrande cd's kunnen storingen geven.

Het is tevens mogelijk live muziek ten gehore te brengen.

BEELD EN GELUID

Klik om hierover geinformeerd te worden

FORMALITEITEN (BIJ CREMATIE)

Aanvraagformulier: Wij verzoeken u bij voorkeur het universeel aanvraagformulier van de LVC te gebruiken.Dit formulier dient volledig ingevuld en ondertekend te zijn door de opdrachtgever van de crematie. Hiermee verklaart de opdrachtgever op de hoogte te zijn van de Algemene Voorwaarden en de huisregels. Zonder handtekening van de opdrachtgever op het originele aanvraagformulier kan de plechtigheid noch de crematie worden uitgevoerd. Indien een aanvraagformulier van de uitvaartondernemer wordt gebruikt dient hierop een zinsnede te worden vermeld dat de opdrachtgever bekend is met de Algemene Voorwaarden en de huisregels van Uitvaartcentrum Oost Groningen.

Verlof tot verbranden: Afgegeven door de ambtenaar van de burgerlijke stand in de gemeente van overlijden, eventueel met verklaring van uitstel.

Registratieformulier conform artikel 8.2 van de Wet op de Lijkbezorging: Bij binnenkomst in het crematorium dient op de kist een registratienummer aanwezig te zijn, zodat identificatie kan plaatsvinden met het nummer op het formulier. Indien de identiteit niet genoegzaam blijkt dienen twee personen die de overledene bij leven hebben gekend te identificeren (artikel 8.3 Wlb). Zonder identificatie kan de plechtigheid en de crematie niet aanvangen.

OPBARING

Het is mogelijk om een overledene voor 1 of meerdere dagen in één van de 9 rouwkamers waarover Uitvaartcentrum Oost Groningen beschikt, op te baren. De familie kan dan gebruik maken van een transponder, waarmee ze toegang kunnen krijgen tot het bezoekgedeelte en de desbetreffende rouwkamer.

De bezoektijden voor de rouwkamers zijn dagelijks van 13.00 uur tot 21.00 uur.

De transponder, welke door de uivaartondernemer of via ons aan de familie kan worden afgegeven, bevinden zich in de informatie kast bij de achter ingang van het Uitvaartcentrum.

ALGEMEEN

Uitvaartcentrum Oost Groningen is lid van de Landelijke Vereniging van Crematoria (LVC) en van de International Cremation Federation (ICF) welke de internationale gedragscode "The Code of Ethics" volgt.

De aula beschikt over circa 145 zitplaatsen en is voorzien van een ringleiding voor slechthorenden. 

Het gebruik van kaarsen en waxinelichtjes is toegestaan mits daarvoor overleg is gepleegd met de manager. Iedere andere vorm van vuurgebruik wordt niet toegestaan. Kaarsen en waxinelichtjes worden geplaatst op plekken die daarvoor door de manager worden aangewezen. 

In het gehele crematoriumgebouw is roken niet toegestaan.

Huisdieren zijn alleen toegestaan na toestemming van de manager.

In het crematorium zijn 2 rolstoelen aanwezig. Indien men hiervan gebruik wenst te maken gelieve dit tijdig aan te geven.

HACCP

Wegens de strenge HACCP-normen en de daarmee gepaard gaande verantwoordelijkheden, kan het crematorium helaas geen door de familie zelf meegebrachte consumpties serveren. HACCP is opgesteld door de voedsel- en waren autoriteiten.
De broodjes en alle overige producten worden volgens de HACCP-normen bereid en bewaard, totdat deze uitgeserveerd worden. Als deze consumpties nadien meegenomen worden kan door veranderde omstandigheden (b.v. in en warme auto) de kwaliteit dermate achteruit gaan dat het crematorium hiervoor geen verantwoording kan nemen.


De manager van het crematorium is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen het crematorium en daarmee het aanspreekpunt. In twijfelgevallen kunt u contact opnemen met de manager.

Tussentijdse wijzigingen voorbehouden.
Het bestuur

Winschoten, september 2018