Lief & leed

Nieuws om te delen

1/2/2023

Nieuwe website onderstreept positie bij recycling waardevolle metalen


Crematoria verzelfstandigen Vaillant Fonds


De Landelijke Vereniging van Crematoria (LVC) verzelfstandigt het Vaillant Fonds. Dat ziet
toe op de recycling van waardevolle metalen die vrijkomen bij crematies. Officieel is de
opbrengst eigendom van de crematoria, maar zij geven het terug aan de maatschappij. Om
de onafhankelijke positie van het Vaillant Fonds (dat al sinds 1997 bestaat) te benadrukken,
leidt het voortaan een zelfstandig bestaan als Stichting. Een nieuwe huisstijl en website,
https://vaillantfonds.nl/ , illustreren deze stap.
Aan het leven teruggeven, luidt het motto. Met concrete criteria en transparant toezicht
garandeert de Stichting Dr.C.J. Vaillant Fonds een eerlijke verdeling van de gelden. Zo moet
het om afgebakende projecten gaan, waarbinnen het toegekende budget een duidelijke
bestemming krijgt. Uiteraard wordt de besteding gecontroleerd.
Lang niet iedereen kan vanzelf meedoen in de maatschappij. Om uiteenlopende redenen
raken zij achterop. Redenen die vaak samenhangen met fysieke en mentale gezondheid, met
een zekere afstand tot de soms onverbiddelijke realiteit van de samenleving.
Stichting Dr. C.J. Vaillant Fonds wil díe mensen ondersteunen op hun levenspad. Met een
accent op het laatste deel, als de dood naderbij komt. Het inclusieve leven, betekenisvol tot
aan een waardige dood.