Terug naar Nieuws om te delen
22/01/2024

• Verbod uitstrooien as in gebieden Natuurmonumenten

( Bron website Natuurmomumenten )

Veel mensen hebben de wens om de as van hun dierbare uit te strooien op een plek die voor hen een speciale betekenis heeft, zoals in de vrije natuur. Het verstrooien van as kan echter schadelijk zijn voor de natuur. Asverstrooiing is in de gebieden van Natuurmonumenten daarom niet toegestaan. Lees hier meer over de regels hierover in onze gebieden.

Regelmatig komen bij Natuurmonumenten verzoeken binnen om de as van een dierbare overledene te mogen verstrooien in een van onze natuurgebieden, omdat die plek voor hen een speciale betekenis heeft. Bijvoorbeeld in een bos waar de overledene graag wandelde of bij een heidegebied waar diegene graag kwam.

Asverstrooiing is in de gebieden van Natuurmonumenten echter niet toegestaan. Dat geldt zowel voor het verstrooien van een grote hoeveelheid as in een keer, als voor het stap voor stap verspreiden van kleine hoeveelheden. Op voedselarme plekken is het verstrooien van as slecht voor de natuur die daar voorkomt. Daarnaast wordt bij het verstrooien regelmatig van de paden afgegaan wat kan zorgen voor vertrapping van planten. Ook kunnen we als Natuurmonumenten niet de garantie geven dat plekken waar as verstrooid wordt in de toekomst onberoerd blijven.

Het houden van een afscheidsceremonie of het plaatsen van bloemstukken of herinneringstekens is eveneens niet toegestaan. Andere bezoekers kunnen dit als storend ervaren. Bloemstukken en geplaatste herinneringstekens zullen worden verwijderd.

Heeft u desondanks de wens om de overledene een laatste rustplaats in de natuur te geven, dan kunt u terecht bij de aangewezen strooivelden van Staatbosbeheer of op een van de natuurbegraafplaatsen van Natuurbegraven Nederland, waar nabestaanden de mogelijkheid hebben om een urn met as te begraven.