Terug naar Nieuws om te delen
01/02/2023

Crematoria verzelfstandigen Vaillant Fonds

De Landelijke Vereniging van Crematoria (LVC) verzelfstandigt het Vaillant Fonds.

Dat ziet toe op de recycling van waardevolle metalen die vrijkomen bij crematies. Officieel is de opbrengst eigendom van de crematoria, maar zij geven het terug aan de maatschappij. Om de onafhankelijke positie van het Vaillant Fonds (dat al sinds 1997 bestaat) te benadrukken, leidt het voortaan een zelfstandig bestaan als Stichting.

Een nieuwe huisstijl en website, https://vaillantfonds.nl/ , illustreren deze stap.


Aan het leven teruggeven, luidt het motto. Met concrete criteria en transparant toezicht garandeert de Stichting Dr.C.J. Vaillant Fonds een eerlijke verdeling van de gelden. Zo moet het om afgebakende projecten gaan, waarbinnen het toegekende budget een duidelijke bestemming krijgt. Uiteraard wordt de besteding gecontroleerd.
Lang niet iedereen kan vanzelf meedoen in de maatschappij.

Om uiteenlopende redenen raken zij achterop. Redenen die vaak samenhangen met fysieke en mentale gezondheid, met een zekere afstand tot de soms onverbiddelijke realiteit van de samenleving.
Stichting Dr. C.J. Vaillant Fonds wil díe mensen ondersteunen op hun levenspad. Met een accent op het laatste deel, als de dood naderbij komt. Het inclusieve leven, betekenisvol tot aan een waardige dood.