Rustig afscheid nemen

Opbaarkamers

Het uitvaartcentrum beschikt over 8 ruim ingerichte opbaarkamers. Deze opbaarkamers zijn allen voorzien van koeling. De familie heeft meerdere mogelijkheden om hun dierbare te kunnen bezoeken, nl.

Ook beschikken wij over een centrale koeling alwaar geen bezoek mogelijk is

Bezoek

Via de uitvaartondernemer

In dit geval overlegt de ondernemer met de familie op welk tijdstip men kan komen voor rouwbezoek.

Er zal dan iemand van de uitvaartonderneming aanwezig zijn, die de familie begeleidt naar de desbetreffende opbaarkamer.

Bezoek

Familie zonder aanwezigheid derden

Er bestaat voor de familie de mogelijkheid om zonder aanwezigheid van derden op bezoek te gaan bij een overleden dierbare.

De familie kan in dit geval de beschikking krijgen over een digitale sleutel(transponder) van de bezoekersingang en betreffende opbaarkamer om dagelijks tussen 9.00 uur en 21.00 uur toegang te kunnen krijgen tot het gebouw en de betreffende opbaarkamer.