Persoonlijk & respectvol

Dr. C.J. Vaillant Fonds

Het Dr. C.J. Vaillant Fonds is het goede-doelenfonds van de Landelijke Vereniging van Crematoria. Ook Uitvaartcentrum Oost-Groningen draagt bij aan dit fonds, waaruit jaarlijks vele tientallen goede doelen worden gesteund.

Inkomsten uit metalen

In het as van overledenen die zijn gecremeerd blijven in sommige gevallen metalen achter. Dit zijn met name goud en chirurgische materialen, gebruikt voor kunstgewrichten. Deze materialen zijn zeer hoogwaardig en kostbaar. Wij verwijderen de metalen uit de as van de overledene, waarna ze worden ingezameld en verwerkt voor hergebruik. Voor deze materialen ontvangen wij de marktconforme prijs.

Werkwijze Dr. C.J. Vaillant Fonds

De volledige opbrengst uit de verkoop van deze materialen schenken wij aan het Dr. C.J. Vaillant Fonds. Dit fonds van de Landelijke vereniging van Crematoria ontvangt deze gelden van vele Nederlandse crematoria. Het fonds gebruikt al deze inkomsten voor het steunen van goede doelen. Het gaat hierbij om tientallen charitatieve instellingen en maatschappelijke projecten per jaar. Dit is een van de manieren waarop wij vorm geven aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

Wie was Dr. C.J. Vaillant?

Dr. C.J. Vaillant was de eerste Nederlander die werd gecremeerd. Hij was in 1874 een van de oprichters van de Vereeniging voor Facultatieve Lijkverbranding. Hij zette zich in voor de invoering van het cremeren vanwege de hygiëne, de piëteit en vooral vanwege het vrijheidsbeginsel. In 1913 was Vaillant persoonlijk aanwezig bij de officiële opening van het eerste crematorium van Nederland en nadat hij exact een half jaar later op 95-jarige leeftijd stierf, was hij de eerste die daadwerkelijk werd gecremeerd. Tegenwoordig is meer dan de helft van alle uitvaarten een crematie.


Meer informatie over het Dr. C.J. Vaillant Fonds.